HUSLIGAN DUO

. SPELET FÖR ALLA    
.

    21-22

.

                         OMG 14
Pin Heads 1251 7 4 1182 Mario & Luigi
LarsHenrikz 761 0 11 1124 Trippel
GA 39 1001 8 3 949 Pin Snipers
Kägeljägarna 1036 7 4 1080 Moen Stars
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 14 52 7 20 15163 111 26
2 Pin Heads 14 53 9 14 15927 115 24
3 Mario & Luigi 14 52 11 17 16383 115 20
4 Moen Stars 14 38 12 31 13363 88 14
5 Trippel 14 31 6 32 13935 68 12
6 GA 39 14 26 6 40 13446 58 8
7 Pin Snipers 14 19 8 35 10816 46 6
8 LarsHenrikz 14 12 3 55 9999 27 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads Dubbeln 458
Trippel Kenta 432
Mario & Luigi Fredrik 429
Kägeljägarna Totte 423
Kägeljägarna Affe 399
                      OMG 13
Trippel 956 0 11 1203 Pin Heads
Pin Snipers 1032 8 3 945 Mario & Luigi
Moen Stars 1030 8 3 904 LarsHenrikz
Kägeljägarna 1130 9 2 955 GA 39
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 13 49 6 20 14127 104 24
2 Pin Heads 13 50 8 14 14676 108 22
3 Mario & Luigi 13 50 11 14 15201 111 20
4 Moen Stars 13 37 10 31 12283 84 14
5 Trippel 13 26 5 32 12811 57 10
6 GA 39 13 23 4 39 12445 50 6
7 Pin Snipers 13 18 7 35 9867 43 6
8 LarsHenrikz 13 12 3 50 9238 27 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Kägeljägarna Dubbeln 443
Pin Heads John 431
Pin Heads Björn 404
Pin Snipers Thommy 381
Kägeljägarna Totte 374
                       OMG 12
Pin Heads 1021 9 2 946 Pin Snipers
Trippel 1093 4 7 1124 Moen Stars
Mario & Luigi 1118 5 6 1107 Kägeljägarna
LarsHenrikz 830 2 9 973 GA 39
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 12 45 5 19 12997 95 22
2 Mario & Luigi 12 49 10 10 14256 108 20
3 Pin Heads 12 45 7 14 13473 97 20
4 Moen Stars 11 31 7 27 10129 69 10
5 Trippel 11 24 5 24 10762 53 10
6 GA 39 12 22 4 35 11490 48 6
7 Pin Snipers 12 15 5 33 8835 35 4
8 LarsHenrikz 12 11 2 47 8334 24 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Mario & Luigi Fredrik 408
Mario & Luigi Dubbeln 404
Kägeljägarna Totte 388
Kägeljägarna Dubbeln 375
Pin Snipers Peter 365
                  OMG 11
Moen Stars 988 0 11 1183 Pin Heads
Kägeljägarna 1095 6 5 1055 Pin Snipers
GA 39 920 7 4 888 Trippel
LarsHenrikz 792 0 11 1094 Mario & Luigi
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Mario & Luigi 11 47 9 8 13138 103 20
2 Kägeljägarna 11 42 5 17 11890 89 20
3 Pin Heads 11 41 6 13 12452 88 18
4 Moen Stars 11 31 7 27 10129 69 10
5 Trippel 11 24 5 24 10448 53 10
6 GA 39 11 18 3 34 10517 39 4
7 Pin Snipers 11 14 5 29 7889 33 4
8 LarsHenrikz 11 10 2 43 7504 22 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads Björn 404
Pin Heads Dubbeln 399
Mario & Luigi Fredrik 396
Kägeljägarna Totte 395
Pin Snipers Dubbeln 384
             OMG 10
Pin Heads 1203 9 2 1093 Kägeljägarna
Moen Stars 977 7 4 1031 GA 39
Pin Snipers 1043 9 2 661 LarsHenrikz
Trippel 641 0 11 1166 Mario & Luigi
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 10 39 5 15 10795 83 18
2 Mario & Luigi 9 37 7 8 10878 81 16
3 Pin Heads 10 36 5 13 11269 77 16
4 Moen Stars 10 31 7 22 9141 69 10
5 Trippel 9 22 5 16 8919 49 10
6 Pin Snipers 10 12 4 26 6834 28 4
7 GA 39 10 15 2 32 9597 32 2
8 LarsHenrikz 10 10 2 38 6712 22 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads John 412
Pin Heads Dubbeln 410
GA 39 Jokke 405
Pin Snipers Peter 401
Kägeljägarna Dubbeln 396
                     OMG 9
GA 39 1021 5 6 999 Pin Heads
LarsHenrikz 757 3 8 1025 Kägeljägarna
Mario & Luigi 1234 11 0 1015 Moen Stars
Trippel 1032 6 4 1026 Pin Snipers
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 9 38 5 11 9702 81 18
2 Mario & Luigi 9 37 7 8 10878 81 16
3 Pin Heads 9 32 4 12 10066 68 14
4 Trippel 9 22 5 16 8919 49 10
5 Moen Stars 9 28 6 20 8164 62 8
6 GA 39 9 13 2 29 8566 28 2
7 LarsHenrikz 9 9 2 34 6051 20 2
8 Pin Snipers 9 8 3 25 5791 19 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Snipers Peter 448
Mario & Luigi Dubbeln 434
Mario & Luigi Philip 426
Kägeljägarna Dubbeln 399
Pin Heads Dubbeln 377
                   OMG 8
Pin Heads 1096 11 0 803 LarsHenrikz
GA 39 1056 0 11 1339 Mario & Luigi
Kägeljägarna 1051 9 2 831 Trippel
Moen Stars 1071 9 2 980 Pin Snipers
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 8 34 5 10 7601 73 16
2 Pin Heads 8 29 4 11 9067 62 12
3 Mario & Luigi 7 27 5 8 8305 59 12
4 Moen Stars 8 28 6 15 7149 62 8
5 Trippel 8 19 5 15 7887 43 8
6 GA 39 7 11 1 23 6489 23 2
7 LarsHenrikz 8 8 1 30 5294 17 2
8 Pin Snipers 8 6 2 21 4765 14 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads John 382
Moen Stars Stefan 370
Kägeljägarna Affe 365
Kägeljägarna Totte 362
Pin Heads Dubbeln 360
                     OMG 7
Mario & Luigi 1168 6 5 1205 Pin Heads
Trippel 965 9 2 744 LarsHenrikz
Pin Snipers 1010 7 4 875 GA 39
Moen Stars 1031 5 6 1153 Kägeljägarna
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 7 30 4 9 6550 64 14
2 Mario & Luigi 7 27 5 8 8305 59 12
3 Pin Heads 7 24 3 11 7971 51 10
4 Trippel 7 18 5 15 7056 41 8
5 Moen Stars 7 24 5 14 6078 53 6
6 GA 39 7 11 1 23 6489 23 2
7 LarsHenrikz 7 8 1 25 4491 17 2
8 Pin Snipers 7 5 2 17 3785 12 2
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads John 450
Kägeljägarna Totte 446
Mario & Luigi Dubbeln 439
Mario & Luigi Fredrik 395
Pin Snipers Dubbeln 385
                  OMG 6
Pin Heads 1056 6 5 1016 Trippel
Mario & Luigi 1215 11 0 878 Pin Snipers
LarsHenrikz 754 0 11 1065 Moen Stars
GA 39 943 4 7 1018 Kägeljägarna
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 6 27 4 6 5397 58 12
2 Mario & Luigi 6 24 5 6 7137 53 10
3 Pin Heads 6 22 2 8 6766 46 10
4 Moen Stars 6 22 4 12 5047 48 6
5 Trippel 6 14 4 14 6091 32 6
6 GA 39 6 9 1 20 5614 19 2
7 LarsHenrikz 6 7 1 21 3747 15 2
8 Pin Snipers 6 2 1 15 2775 5 0
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Moen Stars Stefan 433
Mario & Luigi Dubbeln 413
Mario & Luigi Philip 409
Kägeljägarna Dubbeln 406
Mario & Luigi Fredrik 393
                   OMG 5
Pin Snipers 1015 3 8 1156 Pin Heads
Moen Stars 987 5 6 1059 Trippel
Kägeljägarna 1117 8 3 1133 Mario & Luigi
GA 39 900 10 1 804 LarsHenrikz
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 5 24 3 4 4379 51 10
2 Mario & Luigi 5 19 4 6 5922 42 8
3 Pin Heads 5 19 2 6 5710 40 8
4 Moen Stars 4 15 2 9 2995 32 4
5 Trippel 4 9 3 10 4016 21 4
6 GA 39 5 7 1 17 4671 15 2
7 LarsHenrikz 5 7 1 16 2993 15 2
8 Pin Snipers 5 2 1 10 1897 5 0
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Mario & Luigi Dubbeln 437
Pin Heads Dubbeln 423
Kägeljägarna Totte 400
Pin Snipers Peter 384
Mario & Luigi Fredrik 375
           OMG 4
Pin Heads 1245 11 0 943 Moen Stars
Örnarnana 0 0 0 0 Kägeljägarna
Trippel 1082 9 2 926 GA 39
Mario & Luigi 1067 9 2 862 LarsHenrikz
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Mario & Luigi 4 18 3 2 4789 39 8
2 Pin Heads 4 15 2 5 4554 32 6
3 Kägeljägarna 3 11 3 3 3262 25 6
4 Trippel 4 9 3 10 4016 21 4
5 Moen Stars 3 6 2 9 2995 14 2
6 GA 39 4 2 1 17 3771 5 0
7 LarsHenrikz 3 2 0 13 2189 4 0
8 Örnarnana 1 1 0 4 882 2 0
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads John 450
Pin Heads Björn 401
Pin Heads Dubbeln 394
Trippel Dubbeln 393
Trippel Shaun 392
              OMG 3
Kägeljägarna 1189 7 4 1048 Pin Heads
GA 39 881 0 11 1007 Moen Stars
LarsHenrikz 0 0 0 0 Örnarnana
Mario & Luigi 1214 11 0 946 Trippel
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Mario & Luigi 3 14 2 1 3722 30 6
2 Kägeljägarna 3 11 3 3 3262 25 6
3 Pin Heads 3 10 1 5 3309 21 4
4 Moen Stars 2 6 2 4 2052 14 2
5 Trippel 3 5 2 9 2934 12 2
6 GA 39 3 1 1 13 2845 3 0
7 LarsHenrikz 2 1 0 9 1327 2 0
8 Örnarnana 1 1 0 4 882 2 0
             OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Kägeljägarna Dubbeln 440
Kägeljägarna Totte 426
Mario & Luigi Dubbeln 415
Mario & Luigi Fredrik 405
Pin Heads Björn 403
              OMG 2
Pin Heads 1164 8 3 1025 GA 39
Kägeljägarna 1036 11 0 532 LarsHenrikz
Moen Stars 1045 3 8 1275 Mario & Luigi
Örnarnana 882 2 9 1031 Trippel
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Kägeljägarna 2 8 2 1 2073 18 4
2 Pin Heads 2 8 1 2 2261 17 4
3 Trippel 2 5 2 4 1988 12 2
4 Mario & Luigi 1 4 0 1 1275 8 2
5 Moen Stars 1 1 1 4 1045 3 0
6 GA 39 1 1 1 3 1025 3 0
7 LarsHenrikz 2 1 0 9 1327 2 0
8 Örnarnana 1 1 0 4 882 2 0
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Mario & Luigi Philip 443
Mario & Luigi Fredrik 428
Kägeljägarna Totte 422
Moen Stars Stefan 412
Pin Heads Björn 407
                   OMG 1
LarsHenrikz 795 2 9 1097 Pin Heads
Mario & Luigi 0 0 0 0 GA 39
Trippel 957 3 7 1037 Kägeljägarna
Örnarnana 0 0 0 0 Moen Stars
Ant V O F SLAGNING SERIE POÄNG
1 Pin Heads 1 4 1 1 1097 9 2
2 Kägeljägarna 1 3 1 1 1037 7 2
3 Trippel 1 1 1 3 957 3 0
4 LarsHenrikz 1 1 0 4 795 2 0
5 GA 39 0 0 0 0 0 0 0
6 Örnarnana 0 0 0 0 0 0 0
7 Mario & Luigi 0 0 0 0 0 0 0
8 Moen Stars 0 0 0 0 0 0 0
OMGÅNGENS 5 HÖGSTA
Pin Heads Björn 380
Pin Heads Dubbeln 375
Kägeljägarna Affe 368
Trippel Svea 350
Kägeljägarna Totte 346

S