HUSLIGA DUO (2 MANNA) 19-20

.                                                                                                         DIV 2

KL OMG 1 2/9 KL OMG 2 16/9 KL OMG 3 30/9
18 FarOzon Trippel 18 Lars Henrik´z Trippel 18 Pin Heads Trippel
18 Tee GA 39 18 Pin Heads FarOzon 18 Örnarnana Moens Star`s
18 Kägeljägarna Moens Star`s 18 Tee Moens Star`s 18 FarOzon Kägeljägarna
19 Spelfritt Pin Heads 19 GA 39 Örnarnana 19 GA 39 Lars Henrik´z
19 Örnarnana Lars Henrik´z 19 Spelfritt Kägeljägarna 19 Spelfritt Tee
19 Kägeljägarna Moens Star`s
KL OMG 4 14/10 KL OMG 5 28/10 KL OMG 6 11/11
18 Trippel Spelfritt 18 Kägeljägarna Trippel 18 Moens Star`s Kägeljägarna
18 Lars Henrik´z Tee 18 Tee Örnarnana 18 Trippel FarOzon
18 Kägeljägarna Pin Heads 18 Pin Heads GA 39 18 GA 39 Tee
18 FarOzon Örnarnana 18 Moens Star`s Lars Henrik´z 18 Lars Henrik´z Örnarnana
18 Moens Star`s GA 39 18 Spelfritt FarOzon 18 Pin Heads Spelfritt
KL OMG 7 25/11 KL OMG 8 9/12 KL OMG 9 20/1
18 Trippel Lars Henrik´z 18 Lars Henrik´z GA 39 18 Tee Lars Henrik´z
18 Moens Star`s Tee 18 Kägeljägarna FarOzon 18 Spelfritt Trippel
18 FarOzon Pin Heads 18 Trippel Pin Heads 18 Pin Heads Kägeljägarna
18 Örnarnana GA 39 18 Moens Star`s Örnarnana 18 GA 39 Moens Star`s
18 Kägeljägarna Spelfritt 18 Tee Spelfritt 18 Örnarnana FarOzon
KL OMG 10 3/2 KL OMG 11 17/2 KL OMG 12 2/3
18 Trippel Kägeljägarna 18 Moens Star`s Kägeljägarna 18 GA 39 Örnarnana
18 Örnarnana Tee 18 Tee GA 39 18 Pin Heads FarOzon
18 Pin Heads GA 39 18 FarOzon Trippel 18 Lars Henrik´z Trippel
18 Lars Henrik´z Moens Star`s 18 Örnarnana Lars Henrik´z 18 Spelfritt Kägeljägarna
18 FarOzon Spelfritt 18 Spelfritt Pin Heads 18 Tee Moens Star`s
KL OMG 13 16/3 KL OMG 14 30/3 KL OMG 15 20/4
18 Pin Heads Trippel 18 Kägeljägarna Pin Heads 18 Kägeljägarna Trippel
18 FarOzon Kägeljägarna 18 Lars Henrik´z Tee 18 Moens Star`s Lars Henrik´z
18 GA 39 Lars Henrik´z 18 Trippel Spelfritt 18 Tee Örnarnana
18 Tee Spelfritt 18 Örnarnana FarOzon 18 GA 39 Pin Heads
18 Örnarnana Moens Star`s 18 Moens Star`s GA 39 18 Spelfritt FarOzon
AVSLUTNING 27/4-20

Slutar här